This site uses cookies to provide services and traffic analysis. By using this site you agreeMore information

Experts View
Blog
05.11.2019

LÉČIVÉ ÚČINKY ČERNÉHO ČAJE

Léčivé rostliny byly odpradávna využívány v lidovém léčitelství, ale díky velikému rozvoji farmaceutického průmyslu byly v minulých desetiletích zatlačeny do pozadí. V současnosti se k nim však opět vracíme studiem látek, které jsou za léčivé schopnosti rostlin odpovědné. Poznání těchto látek a jejich výzkum skýtá možnost získat nové léky, které budou mít minimální vedlejší účinky na lidský organismus. Jednou z hlavních rostlin, které jsou intenz