Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

13.03.2019

VESELÁ MYSL PŮL ZDRAVÍ

Ale určitě je lepší mít zdraví celé. To se týká samozřejmě a zásadně i zdroje naší mysli, tedy mozku. Seznam doporučení, jak se správně starat o náš mozek, potažmo duševní zdraví, je stejně dlouhý jako seznam škodlivých vlivů a nemocí, které se nám snaží uškodit. Prevence rozhodně patří mezi významné faktory ovlivňující, jak dlouho můžeme být duševně svěží.

10.03.2019

JAK VYZRÁT NEJEN NAD ZIMNÍMI CHMURY? ZKUSTE FLAVONOIDY!

Flavonoidy patří mezi nejsilnější přírodní antioxidanty, které jsou pro nás životně důležité, a které však často přijímáme v nedostatečném množství. Tak jako celý biologický systém, je i existence našeho organismu podmíněna získáváním energie. K tomu nám napomáhá proces, který prozaicky nazýváme dýchání.

04.03.2019

FLAVONOIDY A JEJICH ÚČINKY NA OBEZITU A SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

Především ve vyspělých zemích je za posledních 30 let pozorován nárůst výskytu obezity. Obezita je stav charakterizovaný nahromaděním nadměrného množství tělesného tuku, kdy osoby s hodnotou body mass indexu nad 30 jsou považovány za obézní. Jedná se o alarmující indikátor metabolické poruchy zahrnující řadu zdravotních komplikací, včetně hypertenze, diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.

02.01.2019

ANTIOXIDAČNÍ TERAPIE JE KLÍČOVÁ V BOJI S BUNĚČNÝM STÁRNUTÍM

Studie s názvem Spontaneous DNA damage to the nuclear genome promotes senescence, redox imbalance and aging provedená u myší výzkumníky z West Virginia University a University of Minnesota by mohla změnit způsob, jak nahlížíme na stárnutí u lidí. Prostřednictvím nově objeveného mechanismu stárnutí buněk tento výzkum ukazuje, že by mohlo být reálné zpomalit proces stárnutí.

11.12.2018

FLAVONOIDY A DIABETES 2. TYPU

Diabetes 1. a 2. typu jsou obvyklou formou onemocnění diabetes mellitus (cukrovka), přičemž 2. typ se vykytuje častěji a obecně se objevuje v pozdějším věku. Inzulinová rezistence (tj. stav, kdy je účinek inzulinu v cílových tkáních snížen) a narušená produkce inzulinu vedou ke vzniku chronického onemocnění doprovázeného vysokou hladinou krevního cukru, tzv. hyperglykemií. Bylo prokázáno, že oxidativní stres a zánět mohou vést k inzulinové rezis

  • 1
  • 2